Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacana ze środków własnych gminy

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana ze środków własnych gminy Jeżowe przysługuje w wysokości 500,00 zł na każde żywo urodzone dziecko.

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka be względu na wysokość dochodu w rodzinie.

Zapomoga przysługuje jeżeli osoba jest zameldowana i zamieszkuje na terenie gminy Jeżowe przez okres co najmniej 1 rok przed urodzeniem się dziecka.

Zapomoga nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobionego – w terminie 3 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek do pobrania

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny