Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem

DDP w Gminie Jeżowe

Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe utworzony został w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII

Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 1 milion 973 tysięcy złotych, wysokość dofinansowania projektu z UE wynosi: 1 milion 874 tysięcy złotych, wkład własny gminy to 98 tysięcy 654 złotych.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu 30 osób niesamodzielnych, starszych – w wieku poprodukcyjnym (osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym), w tym 21 kobiet do dziennej opieki poprzez utworzenie dla nich miejsc opieki w nowo utworzonym ośrodku zapewniającym opiekę dzienną (DDP)w Gminie Jeżowe (Powiat Niżański) do 31.03.2022 r..

DDP swoją działalność rozpoczął 18 listopada 2019 r. w odremontowanej i dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, części remizy strażackiej w Nowym Narcie. Kierownikiem DDP jest Pani mgr Honorata Zybura. Do pracy z seniorami zatrudnione są trzy wykwalifikowane opiekunki osób starszych oraz terapeuci zajęciowi.

Oferta DDP skierowana jest do osób niesamodzielnych, seniorów w wieku od 60 lat dla kobiet i od 65 roku życia dla mężczyzn.

Uczestnicy w trakcie pobytu korzystają z szeregu zajęć usprawniających ich zdrowie, zainteresowania, mają możliwość nabycia nowych umiejętności, ponadto zapewniony mają dowóz ze swojego miejsca zamieszkania oraz dwa posiłki w ciągu dnia.

Osoby zainteresowane ofertą DDP swoją chęć uczestnictwa zgłosić mogą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem lub w Dziennym Domu Pomocy w Gminie Jeżowe, gdzie uzyskają pełną informacje na temat oferty DDP oraz zasadach i warunkach rekrutacji.

Działalność DDP w Gminie Jeżowe śledzić można również na stronie facebook .

 

Dane kontaktowe

Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe
Nowy Nart 41
37-430 Jeżowe
tel. 15 30 66 122

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku: 8:00-16:00

Rekrutacja:

Regulamin DDP w Gminie Jeżowe.pdf

Załącznik -1.pdf
Załącznik-2.pdf
Załącznik-3.pdf
Załącznik-4.pdf
Załącznik-5.pdf
Załącznik-6.pdf
Załącznik-7.pdf
Załącznik-8.pdf
Załącznik-9.pdf
Załącznik-10.pdf
Załącznik-11.pdf

Zaświadczenie o wykluczeniu.pdf
Zaświadczenie orzeczenie.pdf
Zaświadczenie PO PŻ.pdf

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny