Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

 

Zadania gminy w zakresie tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 r. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.- Dz.U. 2010 r. Nr 125 poz.842),

 W Gminie Jeżowe funkcjonuje gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie – posiadamy:

 • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2019,
 •  Zespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej skupiający przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, a także policji  oraz Sądu –  Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Karnego .

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

W skład Zespołu wchodzą 23 osoby powołane przez Wójta Gminy Jeżowe przedstawicieli instytucji związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Osoby wchodzące w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.

Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Główne cele pracy to:

 1. Pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów.
 2. Efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.
 3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałanie  przemocy w rodzinie.
 4. Inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu.

Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

 1. Udzielanie pomocy w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
 2. Podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstawania.
 3. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczających i będących świadkami przemocy w rodzinie.
 4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury "Niebieska Karta".
 5. Zadaniem Zespołu jest zintegrowanie oddziaływania na rodzinę i  budowanie dla niej sieci wsparcia oraz wspomaganie dzieci poprzez wyposażenie rodziców w umiejętności związane z prawidłowym pełnieniem roli rodzica i członka rodziny.
 6. Zwiększenie efektywności działań interdyscyplinarnych i pomocowych w momencie zaistnienia w rodzinie kryzysu.
 7. Zespół podejmuje działania profilaktyczne na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku.
 8. Działanie ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistniałego problemu.

 

Instytucje świadczące pomoc osobom w kryzysie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem

Jeżowe136a

Tel.15 879 49 00, 500 445 092

e-mail: ops@jezowe.pl

 

=Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jeżowe 136 a

Tel. 15 8794304

 

Posterunek Policji w Jeżowem

Jeżowe 663a

Tel.15  8775373

 

Poradnia dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych   

37-400 Nisko

ul. Wolności 54

Tel. 15 84 16 831

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Rzeszowska 35

Tel. 15  64 92 186 lub 607 302 198

 

Do kogo zgłosić się po pomoc

 • Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
 • Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Honorata Zybura

Tel. 158794900

Urząd Gminy pokój nr 18

 

 • Z-ca Przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

Małgorzata Bolka

Tel. 158794900

Urząd Gminy pokój nr 18

 

 • Z-ca Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Regina Sudoł

Tel. 158794304 wew.106

Urząd Gminy pokój nr 14

 

 • Dzielnicowy Posterunku Policji w Jeżowem

Krzysztof Rup

Tel. 797908304

 

 • Dzielnicowy Posterunku Policji w Jeżowem

Dariusz Płoch

Tel. 571203301

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny