Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem

PROGRAM ,,RODZINA 500+"

PROGRAM ,,RODZINA 500+" OD 01 LIPCA 2019 r. BEZ WZGLĘDU NA DOCHÓD RODZINY.

Program 500 plus oficjalnie się rozszerza
Szczegóły o zmianie w Programie w USTAWIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa  wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 maja 2019 r. Poz. 924)

 

Wnioski o świadczenia będzie można złożyć w sposób:
- tradycyjny ( od 1 sierpnia 2019 roku)
- i elektroniczny (od 1 lipca 2019 roku)

 

Od kiedy świadczenie będzie przysługiwało na pierwsze dziecko?

Świadczenie wychowawcze na każde dziecko będzie przysługiwało od 1 lipca 2019 r. bez względu na dochód rodziny.

W jaki sposób można wnioskować o świadczenie „Rodzina 500+”?

Tak jak w poprzednich latach, można to będzie zrobić drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową) lub elektroniczną (kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia).

Czy zmienią się terminy składania wniosków? Kiedy pieniądze zostaną wypłacone?

W 2019 r., tak jak do tej pory, wnioski można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a tradycyjną – od 1 sierpnia.

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r., do 30 września 2019r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie do końca września 2019r., w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019r., to wypłata świadczenia do końca października 2019r. 
Wnioski złożone w kolejnych miesiącach –  przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi, co do zasady, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Istotne jest, że na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021r. Oznacza to, że w 2020 r., nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r., do 31 maja 2022r., trzeba będzie, od lutego 2021r., złożyć kolejny wniosek.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r., świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od lipca 2019r., jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie.

Co jeszcze się zmieni? 

Ustawa wprowadza 3-miesięczny termin – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko
Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. 
Obecnie, świadczenie w takim przypadku przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. 
Proponowane jest też wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. 
Obecnie, w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu. 

Ponadto od 1 lipca 2019r., prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych i nierozpatrzonych do dnia 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 30 września 2019 r. W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 roku.

Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

 Organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. 
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze, który obowiązuje od 1 lipca 2019 r. znajduje się w poniższym załączniku.

 

Załączniki:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny